Тракийският университет «Демокрит» (DUTH) е със седалище в град Комотини, Гърция и има кампуси в тракийските градове Ксанти, Комотини, Александруполис и Орестиада. DUTH има осем (8) факултета и двадесет (20) катедри в четири града. Университетът е държавен и е напълно на самоуправление.

Катедрата «Производство и управление» е създадена през 2000 г. и предлага високо ниво на научни изследвания и образование в областта на науките и технологиите свързани с инженерството. Лабораторията по Управление на Околната Среда и Индустриалната Екология е една от лабораториите на катедрата. Основна цел на изследователската дейност на лабораторията е растежът на екологичната устойчивост на индустриалните системи, чрез разработване и приемане на устойчиви практики и стратегии. Лаборатория има за цел реалистични и приложими решения, базиращи се на холистични и иновативни подходи и инструменти. Също така осигурява висококачествено образование студенти в магистърска программа и студенти за първа диплома бакалавър. Крайната цел на лабораторията е развитието на мрежа за сътрудничество, която ще може да насърчава и ефективно да прилага принципите на устойчивото развитие.