Световна Организация по Туризъм към ООН (UNWTO) съвместно със Световната Здравна Организация (СЗО) към ООН, издаде съобщението на Черна Гора, в което се споменава че ще работят съвместно за редактирането на декларация за туризма и здравеопазването в малките страни на Европа, за които туризмът, както и здравеопазването са особено важни.

Целта е да се изгради зелен туризъм, обхващащ три ключови области, включително: работа с партньори за стартиране на над 10.000 нисковъглеродни продукта; насърчаване на концепции за устойчиви пътувания и ангажиране на 100 милиона пътници в нисковъглеродни практики.

Не пропускайте най -новото издание на бюлетина на програмата на Black Sea Basin Eni CBC!

Академия Interreg Euro-Med Academy предлага набор от безплатни онлайн курсове за устойчиво и приобщаващо икономическо развитие в Средиземноморието, като един от тях засяга възможностите за финансиране и механизмите за сътрудничество за устойчиво развитие в Средиземноморието