• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

19-та Европейска седмица на регионите и градовете | Регистрацията вече е отворена!

alt=

Деветнадесетото издание на EURegionsWeek „Заедно за възстановяване“ е готово да стартира на практика.

Read more

Индустриален туризъм - нови възможности за стари мини

alt=

Старите мини са още една област, притежаваща огромен потенциал за индустриален туризъм!

Read more

Подземна Европа

alt=

Животът и културата, скрити под повърхността на земята. Задълбочете в тайните на Подземната Европа.

Read more

Ден на европейското сътрудничество (European Cooperation Day)

alt=

Отбелязваме Европейския ден на сътрудничеството (известен още като „EC Day“) на 21 септември всяка година. Защо празнуваме сътрудничеството?

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top