• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

Телевизионно представяне на проекта Terra-Mine от страна на Община Пилеас - Хортияти по телевизия ΕΡΤ3

alt=

Интервю на г-жа Александра Аннаника, ръководител на Отдел Стратегическо развитие на Община Пилеас - Хортияти в предаването Ο3 на телевизия ΕΡΤ3, във връзка с целите и дейностите на проекта, ангажиращи Община Пилеас - Хортияти.

Read more

1-ва среща по проекта - онлайн

alt=

На 1 октомври 2020 г., се състоя първата онлайн среща по проекта Τerra-Mine, организирана от водещия бенефициент община Мадан, с участието на всички представители на бенефициентите.

Read more

Първа проява по проекта Terra-Mine

alt=

На 2 октомври 2020 г. бе организирана първата проява за представяне на проекта от водещия бенефициент, община Мадан.

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top