• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

Конференцията за бъдещето на Европа

alt=

Конференцията за бъдещето на Европа е уникална и навременна възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа

Read more

EC: За какво става въпрос?

alt=

Помогнете на Вашите ученици да научат за държавите в Европейският Съюз, използвайки тази забавна и интерактивна карта.

Read more

Новата рамкова програма Horizon Europe 2021-2027

alt=

Генералният секретариат за изследвания и иновации в Гърция организира информативно онлайн събитие на тема: Новата рамкова програма Horizon Europe (2021-2027), сряда, 9 юни 2021 г.

Read more

Празнуваме Световния ден на околната среда

alt=

През 1972 г. Генералната асамблея на ООН определи 5 юни за Световен ден на околната среда (WED). Първото тържество с лозунг „Само една Земя“ се състоя през 1974 година.

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top