• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

Световна Организация по Туризъм (UNWTO) и Световната Здравна Организация (СЗО) ще сътрудничат за насърчаване на практиките за здравето и устойчивия туризъм в Европа

alt=

Световна Организация по Туризъм към ООН (UNWTO) съвместно със Световната Здравна Организация (СЗО) към ООН, издаде съобщението на Черна Гора, в което се споменава че ще работят съвместно за редактирането на декларация за туризма и здравеопазването в малките страни на Европа, за които туризмът, както и здравеопазването са особено важни.

Read more

Trip.com Group обявява дългосрочни цели на зеления туризъм, като се стреми да вдъхнови 100 милиона пътници да пътуват по -устойчиво

alt=

Целта е да се изгради зелен туризъм, обхващащ три ключови области, включително: работа с партньори за стартиране на над 10.000 нисковъглеродни продукта; насърчаване на концепции за устойчиви пътувания и ангажиране на 100 милиона пътници в нисковъглеродни практики.

Read more

Единадесетият бюлетин на програмата Eni CBC Black Sea Basin

alt=

Не пропускайте най -новото издание на бюлетина на програмата на Black Sea Basin Eni CBC!

Read more

Безплатни онлайн курсове MOOC относно възможностите за финансиране и устойчивото развитие в Средиземноморието

alt=

Академия Interreg Euro-Med Academy предлага набор от безплатни онлайн курсове за устойчиво и приобщаващо икономическо развитие в Средиземноморието, като един от тях засяга възможностите за финансиране и механизмите за сътрудничество за устойчиво развитие в Средиземноморието

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top