• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

Покана: Подкрепа за нови европейски местни инициативи на Bauhaus

alt=

Новият европейски Bauhaus превръща Европейския зелен пакт в културно, ориентирано към човека, положително и осезаемо преживяване за всички, насърчавайки трансформацията и адаптирането на нашите градове в цяла Европа чрез красиви, устойчиви и приобщаващи места.

Read more

Представяне на програмата Interreg Euro-Med 2021-27. Първата покана за предложения вече е отворена!

alt=

Първата покана за проекти за управление ще бъде отворена от четвъртък, 24 февруари 2022 г. но обяд (Central European Time) до вторник, 24 май 2022 г. но обяд (Central European Time).

Read more

Транснационална екологична проява «Заедно можем»

alt=

Доброволците Ivy на програмата Интерг Гърция-Булгария и Interreg Balkan-Mediterranean организират проявя «Заедно можем» , с цел насърчаването на кохезионната политика на ЕС! 

Read more

Европа, нека си сътрудничим! 2022

alt=

Участвайте в онлайн форума за междурегионално сътрудничество и използвайте нови възможности за този вид сътрудничество. 

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top