Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος που ιδρύθηκε εκ νέου με το Νόμο 4610/2019, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, αποτελείται από εννέα (9) Σχολές και τριάντα τέσσερα (34) Τμήματα στη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τις Σέρρες, τη Δράμα, την Κατερίνη, την Έδεσσα, το Κιλκίς και το Διδυμότειχο. Επίσης, διαθέτει 40 εργαστήρια και περισσότερα από 50 μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η κατεύθυνση Τουρισμού και Διοίκησης Φιλοξενίας είναι μέρος του Tμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του πρώην ΑΤΕΙΘ, και αποτελεί το μοναδικό ανώτατο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τουριστικό τομέα στη Βόρεια Ελλάδα. Το δομημένο πρόγραμμα σπουδών του στοχεύει στην ανάπτυξη και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την τεχνολογία και τις επιστήμες που σχετίζονται με τον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων, παρέχοντας υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων και ερευνητικών ικανοτήτων στους φοιτητές. Το Tμήμα δραστηριοποιείται στη διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο Eυρωπαϊκών προγραμμάτων, έχοντας επαρκή εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό των διεθνικών έργων.