Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας Αγίου Κλήμεντος Αχρίδας είναι το μεγαλύτερο και πιο φημισμένο επιστημονικό ίδρυμα της Βουλγαρίας. Έχει 16 σχολές και διδάσκονται 119 ειδικά αντικείμενα.

Το Πανεπιστήμιο Εξόρυξης και Γεωλογίας «Αγιος Ιβάν Ρίλκσι» είναι ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυμα από το 1953. Κατά τη διάρκεια τη εξηκονταετής πορείας του, έχει καθιερωθεί ως ακαδημαϊκό και ερευνητικό κέντρο που παρέχει εκπαίδευση στους τομείς της γεωλογίας, της εξόρυξης και της ηλεκτρολογικής και μηχανολογίας. Έχει μεγάλη ιστορία και έχει διαδραματίσει μεγάλο αναπτυξιακό ρόλο στο Πανεπιστήμιο και στη χώρα. Το Τμήμα δραστηριοποιείται στη διεθνή συνεργασία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχοντας επαρκή εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό των διεθνικών έργων.