Ο Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών από κοινού με τον οργανισμό του ΟΗΕ για την Υγεία, εξέδωσε τη δήλωση του Μαυροβουνίου στην οποία αναφέρει ότι θα εργαστούν από κοινού ια να δημιουργήσουν δήλωση για τον τουρισμό και την υγεία στις μικρές χώρες της Ευρώπης για τις οποίες τόσο ο τουρισμός όσο και η υγεία είναι πολύ σημαντικά.

Ο στόχος είναι η οικοδόμηση πράσινου τουρισμού, που καλύπτει τρεις βασικούς τομείς, που περιλαμβάνουν: συνεργασία για την κυκλοφορία πάνω από 10.000 ταξιδιωτικών προϊόντων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, προώθηση βιώσιμων ταξιδιωτικών ιδεών και δέσμευση 100 εκατομμυρίων ταξιδιωτών σε πρακτικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Μην χάσετε την τελευταία έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του προγράμματος ENI CBC Black Sea Basin Program!

Η Ακαδημία Interreg Euro-MED προσφέρει ένα σύνολο δωρεάν διαδικτυακών μαθημάτων για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στη Μεσόγειο, μεταξύ των οποίων το ένα αφορά τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και τους μηχανισμούς συνεργασίας για μια βιώσιμη Μεσόγειο.