• Terra-Mine
    Terra-Mine

    Устойчиво екокултурно оползотворяване на мини и кариери в трансграничния район

Община Мадан
Община Пилея - Хортиатис
Тракийския Университет «Демокрит»
Катедра «Производство и управление»
Международен Гръцки Университет
Отдел Бизнес Администрация
Минно-геоложки Университет «Св. Иван Рилски»

Последни новини

9 от подземните чудеса на Европа

alt=

Хората са живели в Европа в поредица на хиляди години, изграждайки нови империи върху старите. 

Read more

Нека да изследваме Европа

alt=

ЕС има 27 държави-членки. Всяка една има различна история, география и култура. Тествайте знанията си в една игра - играйте сами или поканете съучениците си.

Read more

Празнични пожелания за живот и здраве

alt=

Екипът на Terra-mine по повод празниците пожелава на всички живот и здраве.

Read more

Регистриране на онлайн семинар: Културно наследство в планински райони

alt=

Планините покриват почти една трета от площта на ЕС и имат богато природно и културно наследство, свързано с общата ни европейска история.

Read more

Interreg GR-BG Logo
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество INTERREG V-A «Гърция-България 2014-2020»

Back to top