Община Мадан е разположена в югоизточната част на Западните Родопи по поречието на реките Маданска, Арда и Черна. Общината се състои от 44 населени места - 1 град (административен център - град Мадан) и 43 села. Мрежата на селищата е типична за планинските райони - разпръснати селища, повечето от които са по-големи или по-малки села и един град, функциониращ като икономически, административен и образователен център (Мадан). Мадан е старо рударско селище и основният сектор в икономиката му е добивът на руда..

Общината има богат опит в изпълнението на Европейски проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Община Мадан може самостоятелно да управлява въпроси от местно значение в областта на образованието, здравеопазването, културата, комуналните услуги.