СУ «Св. Климент Охридски» е най-големият и престижен научен център в България. Има 16 факултета, в които се преподават 119 специални предмети.

«Св. Иван Рилски» е независима образователна институция от 1953 г. В продължение на шестдесет години университетът се утвърждава като академичен и изследователски център, който предоставя обучение в сферите на геологията, минното дело, електротехниката и машиностроенето. Той има голяма история и важна роля за развитие на университета и страната. Катедрата се активизира в международното сътрудничество, в рамките на Европейски програми, като има натрупан опит в управлението и координирането на транснационални проекти.