Το Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus καθιστά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μια πολιτιστική, ανθρωποκεντρική, θετική και απτή εμπειρία για όλους, προωθώντας τη μεταμόρφωση και την προσαρμογή των πόλεων μας σε όλη την Ευρώπη μέσα από όμορφες, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς τοποθεσίες.

Η πρώτη πρόσκληση για έργα διακυβέρνησης θα είναι ανοιχτή από την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) έως την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Οι εθελοντές IVY των προγραμμάτων Interreg Ελλάδας-Βουλγαρίας και Interreg Balkan-Mediterranean διοργανώνουν μια διακρατική περιβαλλοντική εκδήλωση με το όνομα «Μαζί μπορούμε» με στόχο την προώθηση της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ!

Λάβετε μέρος στο διαδικτυακό φόρουμ Διαπεριφερειακής Συνεργασίας και αξιοποιήστε νέες ευκαιρίες συνεργασίας.