Τιμούμε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας (γνωστή και ως «EC Day») στις 21 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. Γιατί όμως γιορτάζουμε τη συνεργασία;

Η Ευρώπη είναι ένα μείγμα πολιτισμών και οικονομιών που πρέπει να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον για να αξιοποιήσουν τις μέγιστες δυνατότητές τους. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενθαρρύνει τη συνεργασία με διαφορετικούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι μέσω της συνεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ecday.eu/