Прочитайки следната публикация, ще научите историята на Европейския съюз. Кога бе създаден Европейският съюз, кои са далновидните лидери, вдъхновили създаването на Европейския съюз, който познаваме днес и защо го създадоха.

Научете за етапите, през които премина Европейският съюз от 1945 до 2019.

Намерете повече информация тук: https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en