Фазата на планиране на програмата Interreg VI-B NEXT за Черноморски басейн за програмния период 2021-2027 г. е финализирана. Програмата Interreg беше представена на Европейската комисия за одобрение на 30 юни 2022 г.

На 1 юни 2022 г. Европейската Комисия официално прие, с подписването на решението за одобрение, Програмата за Транснационално Сътрудничество Interreg Euro-Mediterranean (Euro-MED) за периода 2021-2027 г.

DG REGIO на Европейската комисия и Асоциацията на Европейските Гранични Региони - AEBR / AGEG / ARFE продължават да прилагат инициативата за младежи на Interreg - IVY, предлагайки възможността на млади хора на възраст 18-30 години от всяка държава от ЕС и други държави партньори, да служат като доброволци в трансгранични, транснационални или междурегионални програми и проекти.

Констатациите от проучванията, проведени в Умбрия, ще бъдат представени по време на онлайн разговор по проекта Be.CULTOUR Хоризонт 2020 на 8 юли.