Новият европейски Bauhaus превръща Европейския зелен пакт в културно, ориентирано към човека, положително и осезаемо преживяване за всички, насърчавайки трансформацията и адаптирането на нашите градове в цяла Европа чрез красиви, устойчиви и приобщаващи места.

Първата покана за проекти за управление ще бъде отворена от четвъртък, 24 февруари 2022 г. но обяд (Central European Time) до вторник, 24 май 2022 г. но обяд (Central European Time).

Доброволците Ivy на програмата Интерг Гърция-Булгария и Interreg Balkan-Mediterranean организират проявя «Заедно можем» , с цел насърчаването на кохезионната политика на ЕС! 

Участвайте в онлайн форума за междурегионално сътрудничество и използвайте нови възможности за този вид сътрудничество.