Старите мини са още една област, притежаваща огромен потенциал за индустриален туризъм!

„Минният туризъм“ е нарастващ, макар и специализиран сектор на туристическата индустрия, но който често се пренебрегва от самия отрасъл. Искате ли да прочетете цялата статия? Кликнете върху връзката по -долу:

 https://www.mining.com/industrial-mining-tourism-a-new-opportunity-for-old-mines/