Деветнадесетото издание на EURegionsWeek „Заедно за възстановяване“ е готово да стартира на практика.

като неговите 300 сесии са посветени на:

  • Кохезия: от спешни случаи до устойчивост
  • Зелен преход: за устойчиво и зелено възстановяване
  • Цифров преход за хората
  • CАнгажиране на гражданите за приобщаващо, участващо и справедливо възстановяване.

Новата платформа дава достъп до много функции: регистрация на събитието до последния ден, ангажираност, работа в мрежа, общност и др.

За да научите повече, кликнете върху връзката по-долу: https://europa.eu/regions-and-cities