Планините покриват почти една трета от площта на ЕС и имат богато природно и културно наследство, свързано с общата ни европейска история.

Дотолкова  предизвикателства като намаляването на броя на  населението и системната липса на услуги затрудняват използването на културното наследство.

Вижте записа тук:

 https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/13320/webinar-recording-cultural-heritage-in-mountain-regions/?no_cache=1&cHash=18bd44ba5b5367bee060a213424dde78