Открийте добри практики от седем проекта на Interreg Europe, които фокусират върху политики свързани с темата «музеиξε като двигатели за развитие на градската устойчивост».

Прочетете повече по-долу:

 https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/13230/museums-as-drivers-for-urban-sustainability/?no_cache=1&cHash=b50e37774ba0e4a5cc7e99b364643181