Кликнете върху връзката по-долу и прочетете книгата, написана по повод честването на 30 годишнината на Interreg! Прочетете за постиженията до момента, но и плановете които фокусират върху бъдещето.

На прикачения линк ще намерите насоките, които показват как лицата, вземащи решения, могат да оценят подхода си и да изготвят ясен план за действие за едно по-добро, по-устойчиво и трайно бъдеще. 

В статията, свързана по-долу, са представени препоръките и практически примери за това как тези препоръки могат да бъдат приложени такива идеи, за да се улесни по-нататъшното им възприемане в европейските региони.

Днес, в сърцевината на Grand Site Sainte-Victoire, кариерите на Bibemus разкриват цялото си живописно величие преминавайки изградената пътека около къщичката, където художникът съхраняваше творбите си и понякога спеше.