Хората са живели в Европа в поредица на хиляди години, изграждайки нови империи върху старите. 

ЕС има 27 държави-членки. Всяка една има различна история, география и култура. Тествайте знанията си в една игра - играйте сами или поканете съучениците си.

Екипът на Terra-mine по повод празниците пожелава на всички живот и здраве.

Планините покриват почти една трета от площта на ЕС и имат богато природно и културно наследство, свързано с общата ни европейска история.