Открийте добри практики от седем проекта на Interreg Europe, които фокусират върху политики свързани с темата «музеиξε като двигатели за развитие на градската устойчивост».

Устойчивият културен туризъм е интегрираното управление на културното наследство и туристическите дейности в съчетание с местната общност.

Открийте невероятни истории и резултати, допринасящи за новата политика на сближаване за периода 2021—2027 г. отразени в осем видео.

Запишете си в своите програми изданието «Европа, нека да си сътрудничим! форум за междурегионално сътрудничество», за 2021 г. на 24-25 ноември.