Прочитайки следната публикация, ще научите историята на Европейския съюз. Кога бе създаден Европейският съюз, кои са далновидните лидери, вдъхновили създаването на Европейския съюз, който познаваме днес и защо го създадоха.

Министерството на вътрешните работи (сектор Македония и Тракия) организира в Тесалоники Балканския форум, озаглавен „Устойчиво развитие на Балканите в ерата след Ковид“, под егидата на Министерството на външните работи.

Следващата статия представя колекция от 19 обекта в Европа, които някога са процъфтявали мини - от шисти, живак, въглища и солни мини, до мраморни кариери и калайни ями.

Не пропускайте изданието „Истории за европейско сътрудничество 2021 г.“, която е посветена на Гърция и нейните съседи и написана от младежи доброволци на Interreg.