Попътувайте назад във времето и научете за важни исторически моменти, изобретения, значими спортни и обществени събития и още много... - факти, които превърнаха ЕС в това, което е днес.

Международният съвет на музеите (ICOM), в опит да подчертае ролята на музеите в съвременното общество, учредява 18 май 1977 г. като Международен ден на Музеите.

Уебинарът се организира в рамките на проекта SMART- Small Museums Representing Territories (SMART - Малки музеи, представляващи територии) и се финансира от Европейския съюз и Програмата за Τрансгранично Сътрудничество Interreg V-A Италия-Австрия 2014-2020.

Денят на Европа, честван на 9 май всяка година, е посветен на мира и единството в Европа. На тази дата се отбелязва годишнината от историческата «Декларация на Шуман».